Председник Вишег суда у Новом Саду Дарко Тадић одбио је да изузме из предмета против Горана Давидовића судију Слобoданку Гутовић.

8-sudns_0Горан Давидовић је поднео захтев за изузеће 14.октобра, због сазнања да постоје околности које оправдавају разлоге за изузеће председнице већа Слободанке Гутовић у поступку против Горана Давидовића у предмету К-1978/10 због кривичног дела чл.317 ст.2 у вези става 1.Кривичног законика и кривично дело чл. 344 ст.2 у вези става 1. Кривичног законика.

Слободанка Гутовић постављена је за осмог судију у предмету који се већ осам година води пред Вишим судом против Горана Давидовића. Нови поступајући судија Слободанка Гутовић позната је по томе што је за озбиљно кривично дело претње које је према Давидовићу изрекао Милош Перовић донела пресуду о „судском укору“.

У захтеву за изузеће је између осталог писало и следеће:
„На основу чл. 37. ст.5 Законика о кривичном поступку изражавам разуман страх да постоји оправдана сумња у непристрасност поступајућег судије, и у складу са чл.39 Законика о кривичном поступку благовремено захтевам изузеће председнице већа-судија Слободанке Гутовић.

Председница већа-судија Слободанка Гутовић је као некадашњи судија Општинског суда у Новом Саду 20.02.2008. судила у предмету број К-1079/06 (у прилогу), у којем сам ја био оштећени и прив.тужилац, против Милоша Перовића из Н.Сада за кривично дело угрожавање сигурности из чл.138,ст.1 КЗ.

Иако је у поступку при утврђеном чињеничном стању доказано, цитирам: „да је окривљени Милош Перовић угрозио сигурност оштећеног Горана Давидовића озбиљном претњом да ће напасти на његов живот, упутивши му гласно речи ‘убићу те кад-тад!!!“.
Дакле, иако је доказано и пресуђено да је до кривичног дела угрожавања сигурности дошло, судија Слободанка Гутовић је сматрала да је сасвим примерено да се за најозбиљније претње окривљени Милош Перовић „казни“ само судском опоменом!

Тиме је доказала колико вреднује мој живот и колико цени претње смрћу када је у питању Горан Давидовић. Та пресуда је превођена и на италијански као један од докумената којим је у процесу изручења у Италији доказано да је мој живот у Републици Србију угрожен.

Пресуда од 20.02.2008. у предмету К-1079/06 чију копију достављам у прилогу најбоље говори о пристрасности Слободанке Гутовић када је у питању било шта што има везе са именом Горан Давидовић.
Сматрам да је овај навод о пристрасности сасвим довољан доказ.
Поред тога што није било основа за тако благу пресуду, судија Слободанка Гутовић је решење доставила на латиници чиме је прекршила моје уставно право. И тада 2008. је био на снази члан ЗКП-а који је уређивао да је у поступку у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо у складу са Уставом и законом. Дакле, ни најосновнија права нисам имао у процесу који је водила, јер очигледно је само име Горан Давидовић код ње довољно да се та права ускрате.

Предмет К-1978/10 који је сада додељен Слободанки Гутовић већ је довољно исполитизован и подложан медијским манипулацијама, и не би било добро да се и у јавности ствара утисак који подрива поверење у спровођење правде или утисак о судијској пристрасности.

Због основаног страха да са председницом већа Слободанком Гутовић нећу имати фер суђење, не могу прихватити да она може бити поступајући судија у овом предмету.

Због свих околности које сасвим јасно изазивају сумњу у непристрасност поступајућег судије у предмету К-1978/10, захтевам од председника Вишег суда да судију Слободанку Гутовић изузме из предмета“- написао је Горан Давидовић у захтеву Вишем суду у Новом Саду.

new-justiceУ решењу о добијању које је донето 22.октобра писало је да „ се судија Слободанка Гутовић се поднеском изјаснила дана 21.10.2015. да не постоје законски разлози за њено изузеће у предмету посл.бр.1978/10 и да је тачно да је поступала у Општинском суду у Новом Саду у предмету посл бр. К 1079 против окривљеног Милоша Перовића по приватној тужби приватног тужиоца Горана Давидовића, да је пресуда донета дана и постала правоснажна 05.05.2008. године.
Разматрајући захтев за изузеће, изјашњење поступајућег судије и увидом у спис предмета утврђено је да захтев за изузеће није основан.
Одредбом члана 37 став1 тачке од 1 до 4 ЗКП прописани су разлози за изузеће судије, накоје странка у конкретном случају није указивала. С дуге стране нису утврђене ни околности које изазивају сумњу у непристрасност судије Слободанке Гутовић, сходно члану 37 став 2 ЗКП-а, јер се разлози који се наводе у захтеву за изузеће не оцењују као околности које доводе у сумњу непристрасност у одлучивању. Наиме, субјективно незадовоство странке судским одлукама не може бити основ за изузеће судије“- написао је у образложењу Председник Вишег суда Дарко Тадић.

Извор – gorandavidovic.com

Одбијен захтев Давидовића за изузеће судије Слободанке Гутовић

Post navigation